Kế hoạch năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 03/05/2017 10:57
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH LÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …./KH-TrMN Thạch Lâm, ngày 10 tháng 8 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017
          
Căn cứ văn bản số 271/BC-PGDĐT ngày 24/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016, Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017;
Căn cứ công văn số     /PGD&ĐT-GDMN ngày 25/8/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 bậc học mầm non;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương của nhà trường, Trường mầm non Thạch Lâm xây dựng kế hoạch năm học 2016 - 2017 như sau:
                                              
Phần 1
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          1. Đặc điểm của địa phương
Thạch Lâm là xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Thạch Hà, có diện tích tự nhiên 494 ha, với 2 trường học đóng trên địa bàn.
1.1. Thuận lợi 
          - Lãnh đạo địa phương quan tâm, chăm lo tới sự phát triển của các nhà trường. Địa phương đã chỉ đạo cho các nhà trường trong việc xây dựng, bổ sung các hạng mục CSVC.
- Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng ngày càng đầy đủ hơn.
1.2. Khó khăn 
Do ngân sách địa phương hạn hẹp nên việc đầu tư cho nhà trường xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn có nhiều bất cập;
Cảnh quan phía trước chưa có hệ thống cây bóng mát, khu vui chơi ngoài trời, mái che cũng chưa có nên tổ chức các hoạt động của trẻ còn gặp nhiều khó khăn
Nhận thức của một số phụ huynh về vai trò của giáo dục mầm non còn phiến diện, việc đầu tư cho con em đến trường hạn chế nên những hôm thời tiết không thuận lợi tỷ lệ chuyên cần ở các lớp chưa cao ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của nhà trường. Việc huy động trẻ nhà trẻ đến lớp còn nhiều khó khăn, thử thách.
         Trường chưa đủ định biên 2 cô/lớp. Giáo viên trẻ đang độ tuổi sinh và nuôi con nhỏ khá nhiều. Giáo viên nhiều tuổi sức khỏe có hạn.
  2. Thực trạng của nhà trường
          2.1. Số lượng lớp, học sinh: 
- Tổng số nhóm, lớp: 7. Trong đó: Mẫu giáo: 5 (3 tuổi: 2 lớp, 4 tuổi: 2 lớp, 5 tuổi: 1 lớp); Nhà trẻ: 2: (Nhóm 18- 24 tháng: 1. Nhóm 24-36 tháng: 1).
- Tổng số trẻ huy động trên địa bàn: 196/285, tỉ lệ 68,8%.
         * Nhóm trẻ : Hiện có: 30/119; Tỷ lệ 25,2% 
  * Mẫu giáo: Số trẻ mẫu giáo trên địa bàn đến trường: 166/166. Tỉ lệ 100% 
          2.2. Đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên
          + Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 20 (Trong đó Cán bộ quản lý: 2; Giáo viên: 13; 5 nhân viên, (1 nhân viên Kế toán; 1 nhân viên Y tế; 3 nhân viên nuôi dưỡng);
  + Trình độ chuyên môn: Đại học: 9; Cao đẳng: 5; Tỷ lệ 70%; Trung cấp: 6; Tỷ lệ 30% (Trong đó CBQL: 2 ĐH; GV: 7 ĐH; CĐ: 3; TC: 3; NV5: 2 CĐ; 3 TC)
  + Tổng số biên chế: 12/20; Tỷ lệ 60%; CBQL: 2/2 biên chế; tỷ lệ 100%; GV: 10/13 tỷ lệ 77%.; Số GV HĐDH : 3; Nhân viên HĐDH: 2( y tế, kế toán), Cô nuôi HĐNH : 3.
          + Tổng số Đảng viên: gồm 7 đ/c. Tỷ lệ 35% ;
  2.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
 
  + Tổng số phòng: 10; trong đó: Phòng học: 7 (phòng kiên cố: 6, phòng cấp 4: 1); văn phòng: 1; Phòng y tế: 1; phòng hiệu trưởng: 1
+ Bếp ăn đúng quy cách 1; Diện tích: 100 m2;
+ Công trình vệ sinh cô và cháu: 8, đạt yêu cầu: 8;
+ Có 90 bộ bàn ghế học sinh đúng quy cách;
+ Hệ thống vòi rửa tay ngoài trời: 1
+ Hệ thống sân vườn: sân chơi được lát gạch Terazzo 300m2 còn 1500m2 sân đất, khuôn viên còn 25m chiều dài hàng rào tạm.
+ Cảnh quan sư phạm: Hệ thống bồn hoa cây cảnh phía trước còn ít, cây xanh chưa đủ bóng mát.
+ Trang thiết bị dạy học.
          Có 5 máy tính, trong đó: 4 máy văn phòng, 1 máy phục vụ dạy học;
Có: 1 bộ loa máy; 6 ti vi, 2 đầu đĩa; 2 đàn ocgan; 1 máy chiếu đa năng.
+ Số nhóm, lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo TT 02 của BGD - ĐT 1 lớp 5 tuổi (Bình quân các lớp 3, 4 tuổi và nhóm trẻ mới chỉ đạt 80%)  .
          2.4  Tài chính, cơ sở vật chất
          Nguồn ngân sách trên cấp hàng năm của nhà trường khoảng 150 triệu đồng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Với yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay,  nhà trường  từng bước nâng cấp, chuẩn hoá CSVC, trang thiết bị giáo dục, đòi hỏi nguồn kinh phí cho mỗi năm học khá lớn. Năm học 2016-2017 nhà trường cần huy động các nguồn thu hỗ trợ cho công tác giáo dục từ các tổ chức xã hội, gia đình học sinh ước tính 400.000.000đồng.(Bốn trăm triệu đồng)
          3. Thành tích của trường trong năm học qua và những năm gần đây
- Năm học 2014 - 2015 trường mầm non Thạch Lâm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.
- Năm học 2015 - 2016 trường mầm non Thạch Lâm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc
- Tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.
          4. Thuận lợi, khó khăn
          1. Thuận lợi
Đội ngũ giáo viên, nhân viên đều xác định được nhiệm vụ của mình nhiệt tình, tâm huyết, yêu nghề mến trẻ, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ.
  Cơ sở vật chất đã và đang từng bước được xây dựng khang trang, các trang thiết bị được mua sắm tương đối đầy đủ.
          2. Khó khăn
- Hiện nay trường còn thiếu một số công trình theo tiêu chí của trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1, cụ thể: 01 phòng phó hiệu trưởng; 01 phòng kế toán; 01 phòng nhân viên; 1 phòng giáo dục thể chất, 01 phòng bảo vệ, hệ thống phòng ngủ.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên tuy đã đạt chuẩn, trên chuẩn nhưng một số giáo viên lớn tuổi nên việc tiếp nhận chương trình mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn nhiều hạn chế, giáo viên mới ra trường kinh nghiệm còn ít.
- Giáo viên đứng lớp thiếu, ảnh hưởng rất lớn đến việc chăm sóc giáo dục  trẻ.
  - Cơ sở vật chất mặc dù được đầu tư, tu sửa, mua sắm nhưng vẫn còn thiếu so với TT02 và TT34 (một số danh mục đã có nhưng chưa đủ trên số trẻ)
- Các hạng mục công trình như: mái che chưa có, khu PTVĐ, ATGT...Chưa hoàn thiện nên rất khó khăn cho trẻ khi tham gia các hoạt động dạo chơi ngoài trời, cũng như các hoạt động trải nghiệm khám phá.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP
         
A. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
  I. Tập thể
1. Trường:
- Danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động Tiên Tiến.
2. Tổ chuyên môn:
- Xuất sắc: 2; Tiên Tiến:1
3. Lớp:
- Xuất sắc: 3 Lớp; Tiên tiến: 4 lớp
II. Cá nhân
          Danh hiệu thi đua:         - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2;
                                       - Lao động tiên tiến: 15;
         Hình thức khen thưởng:
                                       - Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: 2;
      
    B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP.
I. Đổi mới công tác quản lí giáo dục 
          1. Quán triệt đầy đủ và sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nền nếp kỷ cương hành chính
          Tiếp tục học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao nhận thức, tiếp tục tự hoàn thiện, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.
          Ngay từ đầu năm học đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của Công đoàn, Chuyên môn, các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng; đưa nội dung sinh hoạt, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung các hoạt động của nhà trường. Cho CBGV đăng ký sửa chữa tồn tại, sai lầm, khuyết điểm. Mỗi cá nhân phải nhận biết được những sai lầm, khuyết điểm, những tồn tại hạn chế của mình về chính trị, tư tưởng, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, tư cách, lối sống… Từ đó có hướng khắc phục và sửa chữa để thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích cán bộ giáo viên học tập và sáng tạo.
Xây dựng các gương điển hình tiên tiến thông qua các hoạt động thi đua. Cá nhân giáo viên điển hình về tấm gương tận tuỵ, tâm huyết, sáng tạo trong công tác, chuẩn mực trong đạo đức nhà giáo. Các cá nhân được đề xuất chọn điển hình tiên tiến: Cô Nguyễn Thị Xanh, cô Lê Thị Nghệ. Toàn trường xây dựng 01 mô hình điểm: Vườn rau của bé
2. Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; gắn việc triển khai cuộc vận động với nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ. Tăng cường kỹ cương, nền nếp, tuyệt đối không xẩy ra các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo trong nhà trường. Động viên, khuyến khích cán bộ giáo viên phấn đấu trở thành giáo viên giỏi; tích cực học tập và sáng tạo trong giảng dạy. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đăng ký nội dung tự học, nguồn tài liệu, sự hỗ trợ của tổ chuyên môn, đồng nghiệp. Thường xuyên tích lũy chuyên môn nghiệp vụ.
- Mỗi cán bộ, giáo viên phải phấn đấu là một tấm gương về đạo đức, tự học, là nhà giáo mẫu mực trước đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh.
          - Nâng cao chất lượng các chuyên đề, hội thảo về đổi mới phương pháp soạn, giảng. Thường xuyên tích lũy, viết SKKN, làm thêm đồ dùng dạy học. Phấn đấu có  6 bản đạt bậc 3,4 cấp huyện; 100% CB, GV, NV có tích luỹ và viết SKKN. Giao nhiệm vụ cô Đặng Thị Thanh Hiền, cô Lê Thị Nghệ phụ trách mảng KHKT, tổ chức nghiên cứu làm sản phẩm tham gia dự thi.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ. Hướng dẫn giáo viên thường xuyên tích luỹ những nội dung thiêt thực vào sổ tích luỹ chuyên môn của cá nhân và tập hợp các minh chứng cho mỗi nội dung mình làm được.
3. Xây dựng trường học thân thiện
          Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:
          3.1. Công tác giữ gìn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan nhà trường, đảm bảo trường luôn xanh - sạch - đẹp.
Thường xuyên chăm lo xây dựng cảnh quan sư phạm trường học. Công đoàn và các các đoàn thể phải chủ động trong việc chăm sóc cảnh quan sư phạm nhà trường.
          - Bố trí các góc chơi trong sân trường trở thành các góc học tập. Trang trí tất cả các lớp học theo hướng mở, tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động, trải nghiệm; trang trí hệ thống các phòng làm việc, phòng phục vụ học tập đảm bảo đúng quy định, khoa học, gọn gàng, phù hợp với yêu cầu.
          - Trồng bổ sung hệ thống cây xanh, cây cảnh; cải tạo hệ thống bồn hoa, bồn cây, các khu vui chơi, học tập, luyện tập đảm bảo đẹp, có hiệu quả sử dụng.
          3.2. Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường
          - Đối với giáo viên: xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa đồng nghiêp với đồng nghiệp, giáo viên với phụ huynh, giáo viên với học sinh. Biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau cùng trao đổi để xây dựng một tập thể vững mạnh đoàn kết.
- Giáo dục trẻ: biết lễ phép với cô giáo, yêu bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn, biết nhường nhịn với bạn khi chơi, khi học; 
          3.3. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên
          - Giáo dục trẻ có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; biết chào hỏi khi gặp người quen; biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp...; biết thực hiện một số việc phục vụ bản thân (đánh răng, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, dội nước sau khi đi vệ sinh); tham gia một số việc nhỏ giúp cô giáo như chuẩn bị đồ dùng học tập, chia thức ăn cho bạn, tự cất bát thìa sau khi ăn...
          - Giáo dục  kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá.
          - Thông qua hoạt động giáo dục, các trò chơi, các Lễ hội giáo dục tính mạnh dạn, tự tin cho trẻ.
          3.4. Nhận chăm sóc các công trình văn hóa, di tích lịch sử, đưa trò chơi dân gian, làn điệu dân ca vào nhà trường:
- Phối hợp với trường TH Thạch Lâm và Ban quản lý Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ của xã chăm sóc và giữ gìn khu tưởng niệm vào ngày thứ sáu tuần đầu tiên của tháng.
          - Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, làn điệu dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá.
          3.5. Giáo dục truyền thống quê hương, đất nước
- Tổ chức các giờ học ngoại khóa tìm hiểu một số làng nghề của quê hương Thạch Hà: học nấu kẹo cu đơ, làm bánh và tổ chức các buổi trải nghiệm cho học sinh thực hành.
          3.6. Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, an toàn
- Tổ chức Ngày Hội đến trường của bé với tình thần đổi mới, giảm nhẹ các hình thức văn bản rườm rà, tạo không gian cho trẻ vui chơi, tâm thế thoải mái. Phối hợp với Đoàn TNCS HCM của xã tổ chức Đêm Hội rằm Trung thu tạo không khí phấn khởi cho trẻ.
4. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
- Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thông qua việc xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học và các loại kế hoạch tác nghiệp; theo dõi, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng, sử dụng, quản lý các loại hồ sơ nhà trường.
- Triển lãm tranh của trẻ tổ chức thi vẽ tranh ở trường chọn những bức tranh đẹp tham gia triển lãm tranh ở Phòng, sở, Bộ.
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung vào hoạt động của người học, vào việc giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như:
          + Dạy chuyên đề ở trường về các nội dung giáo viên còn yếu như: Việc xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch chủ đề cũng như các lĩnh vực phát triển: Ngôn ngữ, Thẩm mĩ, Phát triển nhận thức…nhằm bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng đội ngũ, thực hiện chương trình và nâng cao chất lượng CSGD trẻ;
- Thực hiện “Ba công khai” nghiêm túc, triệt để trong nhà trường, kế hoạch hoá công tác quản lí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư mua sắm và tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, phụ huynh và nhân dân tập trung cho công tác xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung một số hạng mục còn thiếu giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia;
- Thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cá nhân; thực hiện nghiêm túc việc quản lý giờ giấc, hiệu quả làm việc, có hồ sơ theo dõi đầy đủ. Thực hiện nghiêm túc, triệt để Nghị định 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế.
- Tiếp tục thực hiện Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1702/LNTC-GD ĐT - Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính hướng dẫn thực hiện thu chi các khoản đóng góp tự nguyện từ cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;
          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí.
          - Đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra theo hướng lấy hiệu quả công tác và kết quả học tập của học sinh làm căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động của các giáo viên trong nhà trường.
- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng:
+ Trong tháng 8 và đầu tháng 9/2016, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua, với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể.
+ Phát động nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua dạy tốt, học tốt. Động viên 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia.
          + Bình xét công khai: Căn cứ hiệu quả công tác, mức độ ảnh hưởng của tập thể, cá nhân trong tập thể sư phạm nhà trường để xếp loại.
          - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, phổ biến pháp luật trong nhà trường.
II. Đảm bảo các điều kiện để tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục
          Tham mưu với địa phương, Hội CMHS, tranh thủ các nguồn cấp trên tiếp tục cũng cố, bổ sung các hạng mục CSVC nhà trường:
  - Làm hệ thống sân vườn phía trước;
  - Mở rộng đường ra cổng chính;
- Xây hệ thống mương thoát nước phía trước;
- Xây 25m hàng rào giáp sân bóng và trường Tiểu học;
- Quét vôi ve phòng học
  - Đóng mới thêm 5 sạp nằm cho trẻ;
  - Tu sữa hệ thống đường dây điện, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học;
          - Xây dựng trang websie của trường, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Sử dụng hiệu quả internet, trang thông tin điện tử của Sở, Phòng, trường để gửi, nhận, cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; công khai các hoạt động; quảng bá hình ảnh ngành, nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các phần mềm quản lý chất lượng, quản lý cán bộ, giáo viên, kĐCL GD, PCGD ...Phân công cô Đặng Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Như Quỳnh phụ trách công nghệ thông tin của trường.
          2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
Chỉ tiêu phấn đấu:
- Giáo viên giỏi tỉnh: 01.
- Giáo viên giỏi huyện: 04.
- Xếp loại theo Chuẩn: Hiệu trưởng: Xuất sắc; Hiệu phó: 1 Xuất sắc, 1 khá.
Giáo viên: 3 Xuất sắc; 23% , Khá 8/13 tỉ lệ 61,5 %, ĐYC 2 tỉ lệ: 15,4%
Biện pháp:
          - Phát huy hết vai trò, năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo công bằng.
          - Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung vào hoạt động của người học, vào việc giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Thực hiện có hiệu quả vai trò của tổ chuyên môn trong việc bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học.
          - Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề, hội giảng tập trung vào những nội dung đổi mới của ngành. Mỗi giáo viên trực tiếp thể nghiệm một chuyên đề/tháng dưới sự phân công của tổ trưởng chuyên môn. 
          - Thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất việc đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên theo các bộ chuẩn; lấy kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên theo chuẩn làm căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại thi đua.
          - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, bồi dưỡng đội tuyển tham gia dự thi cấp huyện. Phấn đấu có 1 giáo viên tham gia đội tuyển cấp tỉnh.
III. Phát triển quy mô nhóm, lớp; Cũng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt về phổ cập GDMNTENT
1. Chỉ tiêu
1.1. Quy mô nhóm lớp
- Phấn đấu 100% trẻ từ 3 - 5 tuổi ra lớp;
- 37% trẻ nhà trẻ ra lớp đảm bảo chỉ tiêu của phòng đề ra.
1.2. Củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt về phổ cập GDMNTENT
2. Giải pháp
- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc nuôi dưỡng để phụ huynh tin tưởng đưa con đến trường;
- Tham mưu với các cấp các ngành và phụ huynh đầu tư XD cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đủ phòng học, phòng hành chính, cảnh quan, sân vườn và trang thiết bị tối thiểu theo Thông tư số 34 của Bộ GD - ĐT.
IV. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ
1. Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng trẻ
1.1. Đối với trẻ nhà trẻ
Chỉ tiêu:
- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường 100%.
- 100% trẻ được cân, đo theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm
- 100% trẻ được khám sức khoẻ định kỳ.
- 100% trẻ có đủ đồ dùng vệ sinh riêng.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm SDD dưới 7%.
- Bé khoẻ, bé ngoan đạt : 91%.
Giải Pháp:        
- Nhà trường luôn luôn chú trọng việc đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất về tinh thần cho trẻ, tạo cảm giác phụ huynh yên tâm, trẻ yêu thích đi học;
- Nhà trường thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện phòng tránh rò rỉ, kiểm tra thiết bị đồ chơi ngoài trời để đảm bảo an toàn đối với trẻ;
- Thường xuyên giáo dục trẻ tránh những nơi nguy hiểm, như ao hồ, khu vực nhà bếp, không được leo trèo, không chơi các đồ chơi sắc nhọn, nguy hiểm vv…
- Tuyên truyền phụ huynh tầm quan trọng của việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú, vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú tại trường và nâng chế độ tiền ăn 14.000đ/ngày; (theo sự nhất trí của hội nghị phụ huynh chiều ngày 12/8/2016)
- Đảm bảo VSATTP, thường xuyên thay đổi thực đơn, phù hợp theo mùa đảm bảo dinh dưỡng hợp lý cho trẻ ở từng độ tuổi;
- Hàng tháng, hàng quý trẻ được cân đo theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng và phối hợp với cha mẹ để chăm sóc trẻ được tốt hơn;
- Phối hợp với y tế khám sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm;
- Phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ;
- Có kế hoạch phục hồi cho những trẻ suy dinh dưỡng, có chế độ ăn riêng và phối hợp với gia đình nâng chế độ ăn cho trẻ, mỗi tháng trẻ được theo dõi được cân 1 lần.
1.2 Đối với trẻ mẫu giáo
Chỉ tiêu:
- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường 100%;
- 100% trẻ được cân, đo theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm;
- 100% trẻ được khám sức khoẻ định kỳ;
- 100% trẻ có đủ đồ dùng vệ sinh riêng;
- 100% trẻ 5 tuổi được hướng dẫn đánh răng sau bữa ăn trưa;
- 100% trẻ có thói quen rửa tay dưới vòi nước sạch và rửa tay bằng xà phòng;
- 100% nhóm, lớp có mô hình “Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”, chú trọng giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống góp phần hình thành nền nếp, thói quen  tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe của trẻ;
- 100% trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xẩy ra dịch bệnh ngộ độc thức ăn và tai nạn trong trường mầm non;
- Tỷ lệ trẻ đạt bé khỏe bé ngoan: 92%. Phấn đấu hạ tỉ lệ SDD xuống còn 9%.
Giải pháp: 
- Vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú tại trường và duy trì chế độ tiền ăn 14.000đ/ngày; (theo sự nhất trí của hội nghị phụ huynh chiều ngày 12/8/2016)
- Công khai thực đơn và tiêu chuẩn ăn hàng ngày của trẻ;
- Ký hợp đồng mua thực phẩm rõ nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh ATTP;
- Thường xuyên thay đổi thực đơn, chế biến các món ăn phù hợp theo mùa;
- Tăng cường làm vườn, trồng rau để cung cấp rau sạch cho bếp ăn;
- Thường xuyên lưu mẫu thức ăn đúng quy định;
- Cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng hàng tháng, hàng quý phát hiện trẻ SDD để phối hợp với phụ huynh cùng khắc phục;
- Tuyên truyền cách chăm sóc nuôi dạy con theo khoa học và các kỷ năng ứng xử giao tiếp bằng nhiều hình thức: Thông qua các cuộc họp phụ huynh, họp phụ nữ, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với phụ huynh và xây dựng góc tuyên truyền ở các nhóm lớp;
- Tăng cường hoạt động y tế trường học, tiếp tục thực hiện đúng công văn Hướng dẫn liên ngành số 1502/HDLN-GD-ĐT-Sở y tế ngày 27/12/2010;
-  Chỉ đạo cán bộ y tế hoạt động đúng chức năng  nhiệm vụ được  giao;
- Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động của ngành về giáo dục phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016-2020, tập trung nâng cao kiến thức kỷ năng phòng chống, giảm thái độ kỳ thị và hành vi phân biệt đối xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh đối với trẻ bị nhiểm HIV ở trường mầm non.
2. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non
* Chỉ tiêu:
100% nhóm lớp thực hiện hiệu quả chương trình GDMN;
100% trẻ được thực hiện 2 buổi/ ngày và 10 buổi/tuần;
80- 88% trẻ nhóm trẻ, 3 và 4 tuổi có đủ đồ dùng học tập tối thiểu theo thông tư 34;
100% trẻ 5 tuổi có đủ đồ dùng học tập tối thiểu theo thông tư 34;
100% nhóm lớp thực hiện tốt quy chế chuyên môn;
100% nhóm lớp trang trí theo chủ đề, có góc tuyên truyền;
100% trẻ từ 3 tuổi - 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non;.
- Khảo sát chất lượng trẻ cuối năm cụ thể:
* Trẻ mẫu giáo 100% hoàn thành chương trình GDMN:
+ 5 tuổi: 90 - 93 %: Xếp loại khá ; 7-10 % xếp loại trung bình;
+ 4 tuổi: 85- 90 % xếp loại khá ; 10-15 % xếp loại trung bình;
+ 3 tuổi: 80- 85 % xếp loại khá ; 15 % xếp loại trung bình;
+ Có 5-7 trẻ tham gia triển lãm tranh cấp huyện đạt kết quả;
* Trẻ nhà trẻ: 78 - 89 %. Xếp loại khá; 11- 22% xếp loại trung bình;
- Phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn;
- Phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với trình độ, năng lực, sức khỏe, hoàn cảnh;
- Quán triệt 100% giáo viên soạn bài, nghiên cứu bài trước lúc lên lớp;
- Hướng dẫn xây dựng góc tuyên truyền, khám phá khoa học, góc thiên nhiên và môi trường trong và ngoài lớp;
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên thường xuyên và góp ý kịp thời;
- Có kế hoạch dự giờ góp ý cho những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn và khuyến khích những giáo viên khá phát huy hết năng lực của mình;
- Tổ chức tốt các đợt thao giảng trong năm;
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn;
- Đánh giá xếp loại giáo viên đúng thực chất;
- Động viên khuyến khích giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất phong cách nhà giáo;
- Tiếp tục động viên giáo viên nghiên cứu tài liệu BDTX để áp dụng trong thực tiễn;
- Tiếp tục phát huy hiệu quả các chuyên đề VSATTP; GDATGT; GDBVMT, PTVĐ cho trẻ và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vv…;
- Tham mưu với lãnh đạo phòng tổ chức chuyên đề vào đầu năm và tổ chức chuyên đề hàng tháng ở các cụm trường để tất cả giáo viên đều được tham gia;
- Trường tổ chức chuyên đề thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tháng hướng dẫn giáo viên năm vững phương pháp giảng dạy mạnh dạn đổi mới phương pháp;
- Tổ chức chuyên đề bằng cách cùng thết kế giáo án;
- Làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho các hoạt động;
- Tổ chức cho giáo viên tham quan một số trường trọng điểm để học tập;
- Động viên giáo viên tham gia các lớp tin học, phấn đấu 16/20 cán bộ giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Biết khai thác các thông tin, tư liệu trên mạng phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, 2/3 CBQL biết  soạn thảo văn bản; 16/20 cán bộ giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.
3. Tiếp tục thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả, giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục mầm non;
Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về phương pháp tích hợp các nội dung Giáo dục an toàn giao thông GDPTVĐ cho trẻ (GDATGT), Giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT), Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (GDSDNLTKHQ), giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường, biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục mầm non, lựa chọn tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, gắn với thực tế của địa phương, tránh gây quá tải đối với trẻ và giáo viên. Xây dựng khu vui chơi vận động, khu phát triển thể chất cho trẻ.
V. Kiểm định chất lượng GDMN
Trường triển khai công tác kiểm định chất lượng theo tinh thần công văn số 6339/ BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công văn số 1431/SGDĐT- KTKĐCLGD ngày 09 tháng 10 năm 2014;
Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm định Chất lượng GD ngay từ đầu năm có kế hoạch để thu thập hồ sơ, minh chứng viết báo cáo hoàn thành hồ sơ theo quy định;
Thành lập hội đồng trường, hội đồng tự đánh giá phân chia theo 3 nhóm gồm 5 thành viên thu thập, mã hóa minh chứng viết báo cáo kết quả kiểm định chất lượng, Theo kế hoạch đã đề ra.
VI. Công tác thanh tra, kiểm tra
1. Chỉ tiêu
- Kiểm tra toàn diện 4/13, tỷ lệ 30,7%;
- Kiểm tra chuyên đề: 17/17, đạt tỷ lệ 100%, tập trung vào các nội dung : thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, trình độ tay nghề, công tác chủ nhiệm, trang trí môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Giải pháp
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra theo Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Phát hiện và xử lý kịp thời các cá nhân vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức nhà giáo... Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các chuyên đề học tập cho cán bộ giáo viên theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý chặt chẽ các khoản huy động từ nguồn xã hội hoá giáo dục.
- Phát huy vai trò tổ, nhóm chuyên môn; các tổ chức đoàn thể trong công tác thanh tra, kiểm tra;
VII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
Công tác tuyên truyền đi vào chuyên sâu, phối hợp trong việc CSND, CSGD. Thời gian biểu phụ huynh phối hợp với cô để thực hiện các chủ đề từ tháng 9 đến tháng 5. Phối hợp tìm nguyên vật liệu, tổ chức tọa đàmcó đại biểu xã, phòng có tư liệu cho phụ huynh xem báo cáo đặt vấn đề về tọa đàm.
Nhà trường  đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như thông qua các cuộc họp phụ huynh, giờ đón và trả trẻ, góc tuyên truyền “Bố mẹ cần biết” của trường và các lớp, sổ liên lạc, hòm thư góp ý vv... Để tuyên truyền cho cha mẹ về kiến thức chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, VSATTP, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ;
Ban hành quy chế phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ;
Tổ chức toạ đàm giữa phụ huynh và nhà trường bàn về việc phối hợp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ;
VIII. Thực hiện cải cách hành chính
Tăng cường trao đổi văn bản hành chính qua cổng thông tin điện tử của phòng, hộp thư điện tử của bậc học, tiếp tục ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính trong nhà trường;
Đảm bảo chế độ thông tin hai chiều, báo cáo kip thời, có chất lượng theo quy định của cấp trên.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông qua hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học để điều chỉnh thống nhất và thực hiện theo kế hoạch đề ra.
BGH nhà trường giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm.
Trên đây là kế hoạch năm học 2016-2017, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, CBGVNV căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường cụ thể hóa nhiệm vụ và triển khai nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc các đồng chí cần báo cáo kịp thời, để BGH chỉ đạo giải quyết.
KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
1. Đối với BCH hội cha mẹ học sinh
Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh cần làm tốt công tác phối kết hợp giữa 3 môi trường “Gia đình, nhà trường và xã hội” để tạo điều kiện nâng cao chất lượng CSGD trẻ tốt hơn.
2. Đối với địa phương
Kính đề nghị. Đảng ủy, Hội đồng, UBND Xã Thạch Lâm tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật nhằm đảm bảo đủ phòng học, các phòng chức năng để năm học 2016- 2017 đạt kết quả cao.
3. Đối với Phòng GD
Kính đề nghị phòng GD - ĐT tổ chức tham quan các trường trọng điểm để cán bộ quản lý có điều kiện học tập;
Tiếp tục Xây dựng kế hoạch và chi đạo triển khai các chuyên ở cụm trường đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ để trong thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn.
          
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Đảng uỷ, HĐND, UBND xã;
- BCH Hội phụ huynh
- P. Hiệu trưởng; Tổ trưởng chuyên môn;
- Lưu: VP
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Xanh
 
Duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Xanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
XEM NHIỀU NHẤT
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay143
  • Tháng hiện tại1,810
  • Tổng lượt truy cập61,943
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây