Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
3537/QĐ-UBND 02/05/2008

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

Tải về
114/QĐ-PGDĐT 10/04/2008

Quyết định công nhận cán bộ, giáo viên bậc học Mầm non đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi- Năm học 2017 – 2018

Tải về
1208/QĐ-SGDĐT 28/08/2017

Hướng dẫn mức thu học phí năm học 2017-2018

Tải về
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018

chính sách hỗ trợ ăn trưa

Tải về
30/KH-TrMN 25/09/2017

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

Tải về
Số 01/KH-TrMN 10/08/2016

Kế hoạch nhà trường năm học 2016 - 2017

Tải về
Số 531/BC-SGDĐT 21/04/2017

Báo cáo đánh giá công tác đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ tjowif gian tới

Tải về
Số: 505/CT-BGDĐT 20/02/2017

CHỈ THỊ Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

Tải về
CV/PGD 13/02/2015

Công văn về việc giới thiệu điển hình tiên tiến chuẩn bị cho Hội nghị biểu dương người lao động giỏi

Tải về
VB/PGD 19/01/2015

Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên

Tải về