Tên / Số / ký hiệu : Số 531/BC-SGDĐT
Về việc / trích yếu

Báo cáo đánh giá công tác đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ tjowif gian tới

Ngày ban hành 21/04/2017
Loại văn bản Văn bản cấp trên
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Trường
Xem : 77 Tải về