Tổ chức nhân sự năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 03/05/2017 11:10
Tổ chức nhân sự năm học 2016 - 2017

Tổ chức nhân sự năm học 2016 - 2017

* Đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên
  + Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 21 (Trong đó Cán bộ quản lý: 2; Giáo viên: 13; 5 nhân viên, (1 nhân viên Kế toán; 1 nhân viên Y tế; 4 nhân viên nuôi dưỡng);
  + Trình độ chuyên môn: Đại học: 9; Cao đẳng: 5; Tỷ lệ 67%; Trung cấp: 7; Tỷ lệ 33% (Trong đó CBQL: 2 ĐH; GV: 7 ĐH; CĐ: 3; TC: 3; NV5: 2 CĐ; 3 TC)
  + Tổng số biên chế: 12/21; Tỷ lệ 57%; CBQL: 2/2 biên chế; tỷ lệ 100%; GV: 10/13 tỷ lệ 77%.; Số GV HĐDH : 3; Nhân viên HĐDH: 2( y tế, kế toán), Cô nuôi HĐNH : 4.
  + Tổng số Đảng viên: gồm 7 đ/c. Tỷ lệ 35% ;

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Xanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết